Дела на светите апостоли од светиот апостол Лука
 

 

Дела на светите апостоли од светиот апостол Лука

Календар, житија, пости
Почеток
 

5:12-20

12. А преку рацете на апостолите се појавуваа знаци и стануваа многу чуда меѓу луѓето; и сите беа еднодушни во тремот Соломонов.
13. Но од другите, пак, никој не смееше да се допре до нив; а народот ги величаше.
14. И сe повеќе се зголемуваа оние, што веруваа во Господа, мноштво луѓе и жени,
15. така што и по улиците изнесуваа болни и ги полагаа на постелки и носила, та кога ќе помине Петар, барем сенката негова да осени некого од нив.
16. А доаѓаа во Ерусалим и многумина од околните градови, донесувајќи болни, мачени од нечисти духови, и сите се исцелуваа.
17. Тогаш првосвештеникот и сите, што беа со него, припадници на садукејската ерес, станаа и се исполнија со завист,
18. и ги кладоа рацете свои на апостолите и ги фрлија во општиот затвор.
19. Но, преку ноќта ангел Господов ја отвори вратата од затворот, и, откако ги изведе, им рече:
20. Отидете и застанете во црквата, и кажувајте му ги на народот сите зборови за овој благодатен живот!