Пролог: Свети Папиј Ераполски
 

 

Житие: Свети Папиј Ераполски

Календар, житија, пости
Почеток
 
Ученик на Светите апостоли и патролошки писател. Од него имаме сведоштво за Евангелијата на Матеј и Марко, за четирите Марии и за браќата Господови, како и за еден непотполно зачуван спис: „Изјаснување на Словото Господово“.