Пролог: Светите апостоли Аристарх, Пуд и Трофим
 

 

Житие: Светите апостоли Аристарх, Пуд и Трофим

Календар, житија, пости
Почеток
 
Од бројот на Седумдесеттемина апостоли. Аристарх беше епископ во Апамија Сириска. Апостолот Павле го спомнува неколкупати (Дела 19, 29; Колосјани 4, 10; Филимон 23). Во Ефес беше фатен од толпата заедно со Гај. Тој народ тогаш се беше кренал против Св. апостол Павле. Павле им пишува на Колосјаните: „Ве поздравува Аристарх којшто е со мене во ропство“. Во Посланието до Филимон Павле го нарекува Аристарх свој помошник, заедно со Марко, Димас и Лука. Пуд беше угледен римски граѓанин. Апостолот Павле го спомнува еднаш (II Тимотеј 4, 21). Домот на Пуд најпрво беше засолниште за врховните апостоли, а потоа се претвори во црква, наречена Пастирска. Трофим беше од Азија (Дела 20, 4) и го придружуваше Св. апостол Павле на патувањата. На едно место Павле пишува: „Трофим го оставив во Милет болен“ (II Тимотеј 4, 20). За времето на гонењата од Нерон, кога беше убиен Св. апостол Павле, беа убиени и овие тројца славни апостоли.

Тропар
Патот кон Бога преку вашите стапки е посведочен, о апостоли свети Христови, сотрудници на Павле, помошници на Петар великите, молете се за нас Аристархе, Пуде и Трофиме, верата чиста да ја запазиме, и вратата на бесмртноста да се отвори по вашите свети молитви.