Пролог: Свети Павле Неволник
 

 

Житие: Свети Павле Неволник

Календар, житија, пости
Почеток
 
По потекло Русин. Во младоста заробен од Турците. Не сакаше да се потурчи и да ја предаде верата Христова, па го мачеа и го убија во Цариград во 1683 година.